Home

De handschriften bij de transcripties op deze webpagina vindt je op www.historischcentrumoverijssel.nl, op zoekargument ‘rechterlijk archief Oldenzaal’, waarop je de toegangsnummers 0065.1 enĀ  0066.1 kan inzien.

(Onder; Inventaris, A, Protocollen van vrijwillige en contentieuze gerichtshandelingen; nrs. 1 t/m 62).

Contact

Clemens Fransen